Om psykologen

Liv Astrid Husby (f.1979), psykologspesialist

NB! Jeg er for tiden i permisjon. Ved akutt behov: kontakt legevakt eller fastlege.livastrid

Jeg var ferdig utdannet psykolog i 2009 etter endt praksis ved barne- og familieteamet i Ytrebygda. Deretter jobbet jeg ved pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Årstad, før jeg begynte i arbeid ved Øyane barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Jeg fullførte min spesialisering innen klinisk barn og unge ved institutt for aktiv psykoterapi i desember 2015 og har etter hvert opparbeidet meg en bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne, ungdom, barn og familier.

Fra grunn- og spesialistutdanningen har jeg kunnskap om flere ulike behandlingsmetoder. I tillegg til barne- og familieterapi, har jeg særlig kompetanse på behandling av traumer – både akutte traumer og barndomstraumer som har pågått over tid. I bearbeidingen av traumer tilbyr jeg blant annet EMDR-behandling. For mer informasjon om EMDR, les: http://emdrnorge.no/ Jeg er nå også i gang med en etterutdanning knyttet til traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).

I møte med mine klienter er jeg opptatt av at alle har sin egen unike historie. For å muliggjøre en varig endring, er det viktig at løsningene tilpasses hver enkelt. Hos meg får du derfor en behandling utarbeidet etter dine behov!

NPF-logo